313 Ayetel Kursi – Akıl Sağlığı İçin Her Gün Dinleyin Ayet-el Kürsi, Kuran-ı Kerim’de Bakara suresi’nin 255. ayetidir. Medine-i Münevvere’de indirilmiştir. Bir çok fazileti vardır.

Ayetel Kürsi’nin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur.

O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır.

O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur.

O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine!

Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

 

71 ayetel kürsi fazileti 313 ayetel kürsi okumanın fazileti 313 ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları 41 ayetel kürsi okumanın fazileti 7 ayetel kürsi okumak 7 ayetel kürsi okumanın fazileti Ayetel Kursi Ayetel kursi Okumanın fazileti nedir ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları ayetel kürsinin bilinmeyen sırları