“Şeytan Âdem ile Havva’nın kalbine vesvese vererek dedi ki: “Rabb’iniz size bu ağacı/bu meyveyi ancak, birer melek veya sonsuz hayat sahibi olmamanız için yasaklamıştır. Allah şahittir ki, bunları sırf sizin iyiliğiniz için söylüyorum.” (A’râf, 7/20, 21)Ayetin gösterdiği gibi, Adem ve Havva’nın sonsuza dek cennette kalamayacağı fikrinin ortaya çıkmasının nedeni şeytanın önerisidir.

Şeytanın Adem’e birkaç öneri yaptığı anlaşılıyor. önce: “Şeytan ona/Adem’e sinsice fısıldayarak, “Ey Âdem!” dedi, “Sana sonsuz hayat ağacını ve dolayısıyla, ebediyen yok olmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?”(Ta Ha, 20/120) ve Cennette sonsuz yaşam sağlayacak bir ağacın varlığına işaret etti. Şeytanın “ebedi Hayat Ağacı” nın varlığına dair önerileri, normal hayatın sonsuz olmadığı fikrini yaratmayı amaçlıyor. Yani, Ölümlülerin hayatlarını yaşayan bir hayata dönüştüren bir iksir içeren bir ağaç var. Şeytan bu fikrin Adem ve Havva’da etkili olduğunu gördükten sonra, hangi ağacın olduğunu açıkça söylemek istedi ve Allah’ın yasakladığı ilan edilen ağaç olduğunu söyledi.Ayette geçen “Bu ağaç/bu meyve” tabiri bu gerçeğe işarettir.

Allah’ın Hz. Adem’i cennete koyduktan sonra -mealen- kendisine hitaben beyan ettiği “Sen burada açlık çekmeyecek, çıplak kalmayacaksın. Ve yine burada susuz kalmayacak, güneşin bunaltıcı sıcağından rahatsız olmayacaksın.”(Ta Ha, 20/118-119) ifadesinde “ölümsüz bir hayat”tan söz edilmemiş olması da, yaşamakta olduğu hayatın en sonunda ölüme mahkum olabileceği kaygısını uyandırmış olabilir. Şeytan da, bu tedirginliklerini sezdiği için, fırsatı değerlendirmiş ve bu zaviyeden yaklaşarak onu ve hanımını aldatmaya muvaffak olmuştur.