Ali İmran Suresi 200 ayet’den oluşan Kuran’ı Kerim’in en uzun surelerinden birisidir. Bakara Suresi Okumanın Fazilet ve Faydalarını kısaca anlatmıştım. Bu yazıda ise Ali İmran Suresi’nin fazilet ve faydalarına değineceğim.

Surenin nüzûl sebebi, peygamberlik konusuna açıklık kazandırmak, peygamberlerin Allah’a, birbirlerine ve diğer insanlara (ümmete) karşı görev ve sorumluluklarını belirlemek ve onlar hakkındaki yanlış görüş ve inanışları düzeltmektir.

Ali İmran Suresi Faziletleri

Hadis-i Şerifler’de geçen Bazı Ali İmran Suresi okumanın fazilet ve faydaları

“Kim Al-i Imrân sûresini cuma günü okursa, güneş batmcaya kadar ona Allahü Teâlâ rahmet, melekler de istiğfâr ederler.”

“İki beyaz gül bahçesini okuyun. Bu bahçeler Bakara ve Ali imran sureleridir. Bu iki sûre, kıyâmet gününde birer beyaz bulut, birer beyaz mermer kütlesi gibi okuyucularının üzerin de durur, mahşerin şiddetli hararetine karşı gölge yapar serinliğe vesile olur”

Allah’ü Teala’nın ism-i a’zamı şu iki âyettir: Birincisi Bakara suresinin 163’üncü ayeti, İkincisi Âl-i İmran suresinin başı.

Ali Imrân Suresi‘ni okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.”

Abdullah bin Mes’ûd buyurdu ki:

“Ali İmrân suresi; gecenin sonunda kalkıp okuyan yoksul için ne güzel bir hazinedir.”

Ali İmran Suresi‘nin Tefsirini okumak isteyen kardeşlerim buradan ulaşabilirler.

İnternette araştırdığım bilgiler arasında şu metinlere de rastladım: 

  1. Mal ve mülk sahibi olmak isteyen kişi her gün 41 kere okuyup dua ederse, Allah’ü Teala’nın izniyle isteği gerçekleşir.
  2. Bu ayet-i kerimeleri beş vakit namazdan sonra 1 kere okuduktan sonra 66 kere de “Ya Kadir, Ya Kayyum, Ya Kaviyy, Ya Kâim, Ya Kuddûs” deyip dua eden her türlü kazadan korunur.
  3. Bu ayeti kerimeleri 92 kere okuduktan sonra, 9 kere de Esmaü’l-Hüsna’yı okuyan, hiç ummadığı lütuf ve ihsana ulaşır.
  4. Bu ayetleri yazıp üzerinde taşıyan kimse, tüm kötülüklerden korunur, büyük bir saadete kavuşur. Şayet ağlayan çocuklar’ın üzerine takılırsa, biiznillah fayda verir.
  5. Ayrıca Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için Ali İmran Suresi üç defa okunur.

Ali imran Suresi’nin Konusu Nedir?

ali imran suresi konusu nedir

Başlangıcında yüce Allah’ın “hay” ve “kayyum” olduğu hatırlatılan ve Kur’ân-ı Kerîm’in önceki ilâhî kitapları onaylama özelliğinden söz edilen bu surede, vahye dayalı dinler arasındaki tekamül ilişkisine işaret edilmekte, Allah katında yegane geçerli dinin İslam olduğu vurgulanmakta.
İslam’ın inanç esasları (özellikle ulühiyyet ve nübüvvet) ile (bir ve takva gibi) bazı temel ahlak kavramları üzerinde durulmakta, Mekke’dæki kutsal evden (Kabe) söz edilmekte, hac vecibesine ve başka bazı ameli görevlere değinilmektedir.

Surede özellikle, hıristiyanların Hz. İsa’yı tanrılaştırmaları, yahudilerin de ona iftira ve karalamalarda bulunmaları, bu suretle her iki din mensuplarının da onun hakkında aşırılıklara sapmaları karşısında İslam ümmetinin gerçekten ayrılmayan ve orta yolu gösteren bir hakem görevi üstlenmiş olacağı ima edilmekte; Bakara sûresinde Ehlii kitap’tan yæhudilere ağırlık verildiği gibi burada da hıristiyanlara ağırlık verilmekte, bu din mensupları ortak bir ilkeyi (Allah’tan başkasına kulluk etmeme ve hiçbir şeyi O’na ortak görmeme ilkesini) kabulden hareketle yürütülebilecek bir diyaloga davet edilmektedir.

Diğer taraftan müslümanlara da yüce Allah’ın lutfettiği nimetler hatırlatılıp, düşmanların tuzaklarına düşmemeleri ve üstlendikleri misyonun bilincinde olmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu temalar işlenirken Hz. Meryem, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Hz. İbrahim’in hayatlarından ve İslam tebliği açısından önemli bir dönüm noktası olan Uhud Savaş’ından kesitler verilmektedir. Bu arada Uhud Savaşı sırasında ve sonrasında müslümanların, münafıkların ve müşriklerin davranışları tahlil edilip değerlendirilmektedir.

Cübbeli Ahmet Hoca Âl-i İmran Suresi’nin Son 10 Âyet-inin okumanın fazîleti Anlatıyor

Âl-i İmran Sûresi'nin Son 10 Âyet-i Kerîmesi'ni okumanın fazîletiÂl-i İmran Sûresi’nin Son 10 Âyet-i Kerîmesi’ni okumanın fazîleti

Ali İmran suresinin 18. ve 19. ayetinin bir kısmı ve 26-27. ayetlerini devam eden kişi imanını korur. Allah’u Teala’nın izniyle ahirete iman ile göçer.

Kalp çarpıntısı içinm Ali-İmran suresinin 83-85. ayeti kerimeleri, yeni ve topraktan pişirilmiş bir kap içerisine yazılır. temiz yağmur veya kuyu suyu ile içi doldurulur, hastaya içirilirse, Allah’u Teala’nın lütfu ile şifa bulur. Şifa Ayetleri

İmanın korunması ve hidayette daim olmak için, Al-i İmran suresinin 8-9. ayetinde geçen dua okunmalıdır. Ali İmran suresinin 8. ayeti sabah akşam 7 defa okuyan kimsenin kalbini Allah’u Teala’nın arındıracağı ve son nefesini kamil bir iman ile vermesine vesile olacağı rivayet olunmuştur.

Allah’u Teala’dan hakiki manada korkan müminler Al-i İmran suresinin 16. ayetinde zikredildiği şekilde dua etmişlerdir.

Al-i İmran suresinin 53. ayetinde geçen dua, Hz. İsa (aleyhisselam)’a iman eden havarilerin yaptıkları bir duadır. Ahirette sahabe ve salihlerle beraber olmak için ara ara okunmalıdır.

Her türlü maddi ve manevi rahatsızlıkları olan kişiler Ali İmran suresinin 154.cü ayetini ve Fetih suresinin 29. cu ayetini yazıp çokça okumalıdır.