Ay tutulmasında okunacak dua – Bu yazıda sizlere ay tutulmasına denk gelirseniz okuyacağınız; dualardan bahsedeceğim. Cübbeli ahmet hoca‘nın da videosu mevcut.

Bu hâdise Allâh-u Te’âlâ’nın büyük âyetlerindendir. Böyle zamanda “Husûf namazı” diye adlandırılan iki rekat namaz kılmak sünnettendir.

Aynı zamanda çarşamba gecesine denk gelmesi hasebiyle şerlerden Allâh-u Te’âlâ‘ya sığınmak îcâb eder. Evde cemaat yaparak veya münferit olarak hemen iki rekat namaz kılınız ve her rekatta Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimizin Muavvizât diye isimlendirdiği Allâh-u Te’âlâ‘ya bütün şerlerden en kuvvetli şekilde sığındıran sûreler olarak bilinen bir İhlâs, bir Felâk, bir Nâs sûrelerini her iki rekatta da okuyunuz ve bütün Müslümanlara ay tutulması açılmadan önce bu sünneti ihyâ etmeleri için tebliğde bulununuz.

Allâh-u Te’âlâ bütün şerlerden cümlemizi muhâfaza eylesin. Âmîn! (1)

ay tutulması

Güneş Tutulması, Ay Tutulmasında okunacak dua ve Kılınacak Namaz,

Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf namazı kılınır. Güneş ve ay tutulması namazı sünnettir. Bu gece saat 20:00 ile 02:00 (Tarih eski dikkate almayın!) arası ay tutulması olacaktır.

https://www.facebook.com/watch/?v=954106714789328

İki rek’attır. 1.Rekatında Kafirun 2.rekatinda Ihlasi Şerif okuyabilirsiniz.

Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için Husuf Namazını kılmaya demeniz yeterlidir. Güneş açılıncaya kadar duâ ile meşgul olunur. İmam’ın güneş tutulması namazını cemaatla kıldırmasında bir mahzur yoktur.

Ay tutulma namazı ise cemaatsız kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece güneş tutulması namazı için es-Salâtü câmiatün, namaz için cem olunuz diye seslenilir.

Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz.” Güneş tutulması namazı gündüz kılındığı için kıraat gizli olur. Ay tu­tulması namazı ise gece kılındığı için açıktan okunur. . (2)

Ay tutulmasında okunacak dua

Ay tutulmasında hangi Esmalar okunur?

Peki ay tutulmasında dua etmek gerekir mi, ay tutulmasında hangi esmalar kaç kere okunmalı? Okunacak esma ve dualar: * 312 kez Ya Rakiybu * 75 kez Ya Muzillu * 14 kez Ya Vehhab * 100 kez * Ya Gaffar 1020 kez * Ya Aziymu Celle Celalühü * 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

Ay tutulmasında hangi dualar okunur?

33 defa “Allâhü Ekber” diye tekbir getirip ardından: “Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” denir.

Ay tutulmasında okunacak dua - bulutların üstünde kızmızı ambiyanslı ay silüeti

bulutların üstünde kızmızı ambiyanslı ay silüeti

Küsuf namazı nasıl kılınır ne okunur?

“Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf veya Husuf Namazı namazı kılmaya” şreklinde niyet edilir. “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke’yi okunur. Euzü-besmele çekilir.

Size Öyle Bir Dua Yazdım ki Okursanız veya Üzerinizde Taşırsanız…

Size Öyle Bir Dua Yazdım ki Okursanız veya Üzerinizde Taşırsanız Ona Hayırdan Başka Şey İsabet Etmez! Size Öyle Bir Dua Yazdım ki Okursanız veya Üzerinizde Taşırsanız...Size Öyle Bir Dua Yazdım ki Okursanız veya Üzerinizde Taşırsanız…

Ay tutulmasında hangi ibadetler yapılır?
Ay tutulması gerçekleştikten sonra evinde tek başına kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazında olduğu gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 ya da 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı da öne sürülse de kılınması konusunda herhangi bir besi yoktur.