Değerli Kardeşlerim; Ayetel Kürsi duası, aslında var olmayan bir şey Dua değildir Ayettir. “Ayetel Kürsi” (Bakara Suresi’nin) 255. Ayetidir. Bakın Altı çizili olarak Ayetel Kürsi Adındanda anlaşılacağı gibi bir ayettir. Dua ile Ayet’in arasındaki farkı bilmeyenler için kısaca özetleyelim.

Ayet, Wikipedia ya göre ; Âyet ya da Âyet-i Kerime, Kur’an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Âyet Arapçada delil, açık alamet, veri veya işâret gibi anlamlara gelmektedir. Türkçe olarak Âyet-î Kerîme şeklinde kullanımı yaygındır. (1)

Ayet, islamansiklopedisi’ ne göre; Sözlükteki asıl anlamı “bir şeyin ve bir amacın mevcudiyetini gösteren alâmet”tir. Buna bağlı olarak “açık alâmet, delil, ibret, işaret” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Kur’an’da tekil ve çoğul şeklinde 382 defa geçen âyet kelimesi terim olarak çeşitli anlamlar ifade etmektedir. (2)

Dua, İstemektir. Allah Teala’dan bir isteğimizi dua ile çağırarak yaparız, Ayet, Allah Teala’nın kelamıdır.  (Melekleri ve peygamberleri aracılığla insanlara aktardığı sözleridir kısaca.

Buraya kadar anlaşıldığına göre bizim meselemiz Ayetel Kursi ile beraber okunabilecek; Tesirli bir duaya ihtiyacımız olduğu yönünde olmalıdır ki hedefimize nail olabilelim.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ DUASI MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kursi Faziletleri daha önce yazmıştım ancak o yazı içerisinde bu mesele yok bu ayrı bir mevzu ve sevgili hocamız; Ahmet Mahmut Ünlü’nün de payı var. Dilerseniz kardeşlerim Videoyu izleyebilirsiniz.

70 bin Hasenat Veren Duası

اَللَّهُمَّ إِنِّى أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَىْ كُلِّ نَفَسٍ وَ لَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ وَ 

طَرْفَةٍ يَطرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلُ الْاَرْضِ
وَكُلِّ شَىْءٍ هُوَ فِى عِلْمِكَ كَائِنٌ اَوْقَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَىْ ذَلِكَ كُلِّهِ

Okunuşu:

‘Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lâhzatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ardi ve külli şey’in hüve fi îlmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zelike küllih’

Anlamı:
“Allahım! Ben sana her nefes, her an ve her sâniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından, ve (Senin) ilminde olacağını bilip de şuan mevcut olan, istikbalde (ilerde) mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel (sana) Âyetû’l-Kûrsî’yi takdim ediyorum” deyip

Hocamız bu videoda konuyu anlatıyor ancak sadece bu AYETEL KURSİ DUASI yeterli gelmeyebilir.

Bu dua sadece ayetel kursi için değil diğer bazı surelerde de aynı tesiri gösterdiğini hissettiğim oldu. Örnek vermem gerekirse Zilzal suresi, Zilzal suresi 4 defa okuduğunuzda Kuran’ı Kerim’in 4/1 ne denk geldiği hadis-i şeriflerden rivayet edilmekttedir.

ZİLZAL SURESİNİN BAZI FAZİLETLERİ
Resulullah s.a.s. efendimiz buyurdu ki ; ” herkim bir gecede ” zelzele ” suresini okursa , Kur’an’ın yarısını okumuş gibi olur .” tirmizi , sevabül-Kur’an

FAZİLETLERİ

* Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere okunur.

* birkimse çok çok zilzal suresini namaz içersınde okumayı adet halıne getırrse , Allah ü teala o kimseye dünya servetini ihsan edecegi gıbi , korktuklarından da emin ve uzak kılar.

* 40 kere okuyan düşmanını helak eder.

* birkimse cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda fatiha ve 15 kere zilzal suresini okursa , Allah ü teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar.

99 – ZİLZAL
Bismillahirrahmanirrahim

1. İza zülziletil erdu zilzaleha
2. Ve ahracetilerdu eskaleha
3. Ve kalel insanü ma leha
4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5. Bienne rabbeke evha leha
6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
7. Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
8. Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Türkçe Meali

Bismillahirrahmânirrahîm

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir

1, 2, 3. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,
4. İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.
5. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
6. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
7. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
8. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

Bununla beraber Sahih hadislerde var olan İhlas Suresi 3 defa okunduğunda Kuran’ı Kerim’in 3/1 ne denk geldiği yönünde rivayetler mevcut.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu: “Sizden herhangi bir kimse bir gecede Kuran’ın üçte birini okumaktan aciz midir?” Ashabı Kiram (Radıyallahü Anhüm): “Kuran’ın üçte birini nasıl okuyabilir(iz)” diye sordular. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kul hüvallahü Ehad üçte birine denktir.”(1)

İhlas Suresi 

İhlas Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresinin Anlamı, Meali

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Yukarıda belirtmiş olduğum Zilzal Suresi Ve İhlas suresi ‘nde de aynı etkiyi gösterdiğini hissettim. Aynı şekilde Ayetel Kursi okumadan önce okuduğunuz gibi diğer belirtmiş olduğum surelerde de bu tertip denenebilir.

Bu dünya’ya boş kamyonla geliriz. Kamyonu dolu götürürüz. Ya kötülük doldurur gideriz sahibimizin yanına yada iyilik doldururuz. Ölüm geldiğinde geri dönüşü yoktur. Fireni patlamış kamyon olur gideriz. İşin iç yüzüne bakacak olursak  ölüm var ve biz bu dünya için değil Cennet için yaratıldık. İhtiyacımız olan şey takva Allah’tan Korkmak ve ondan medet ummak. Bu dünya’da fakir ve yoksul olabiliriz. Ahiret yurdunda da aynı fakirliği yaşamamak için seçimlerimizi ona göre yapmalıyız ve her anı değerlendirmeliyiz. Bu yukarıdaki ayetler. Basit okunuşları olmalarına rağmen çok tesirli ve etkili surelerdir. Allah bol bol okumanızı nasip etsin İNŞAALLAH…

Ayetel Kürsi Duası