Ayetel Kürsi Okunuşu – Ayetel Kürsi Duası Arapça Oku Ve Dinle – Türkçe Anlamı, Meali, Faziletleri

Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi Türkçe anlamı nedir? Faziletleri en büyük ayetlerin başında yer alır. Ayetel Kürsi dinlemek için doğru yerdesiniz. Ayetlerin efendisi olarak nitelendirilmektedir. Hadis kaynaklarında da Ayetel Kürsi duası faydaları  hakkında önemli bilgiler yer verilmiştir. Günümüzde her namazdan sonra Kuran’ı Kerim ve Ayetel kürsi okunur. Her türlü nazardan, felaketten, hastalıktan korunmak için de günün her saatinde okunmaktadır. Ayetel Kürsi okunuşu Arapça ve Türkçe anlamı en çok araştırılan konulardan birisidir. Ayetel Kürsi ezberle, dinle ve oku başlığı altından merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Ayetel Kürsi duası okunuşu dinle, Arapça Türkçe oku ve Diyanet meali ayrıntılarda yer alıyor. İşte Ayetel Kürsi kaçıncı ayet sorunuzun cevabı; Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan ayetlerin efendisi okunuşu ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

https://www.youtube.com/watch?v=LOHHvYLKWb4&t=22s

Ayetel Kürsi Kur’an-ı Kerim’de bulunan en faziletli ve ayetlerin efendisi olarak bilinmektedir. Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan; Ayetel Kürsi duası faziletleri ve faydaları ile ilgili birçok hadis’i Şerif kaynağında önemli konulara yer verilmiştir. Peygamber Efendimiz Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ayetel Kürsi’yi ayetlerin efendisi olarak belirtmiştir. Günümüzde her namazdan sonra tesbih’ten önce okunmaktadır. Kazadan, beladan, şeytan şerrinden, hastalıktan ve nazardan korunmak için de okunmaktadır. Ayetel Kürsi tefsiri okumak, tertilli ve tecvitli dinlemek, anlamı faydaları öğrenmek, ezberlemek için en doğru yerdesiniz. Cennet Halkı, Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamlarına aşağıda başlıklar olarak yer verdim. Ayetel Kürsi dinle, oku ve ezberle! İşte Ayetel Kürsi duası okunuşu Diyanet meali! hakkında herşey….

Ayetel Kürsi okuyan kişi kendini güvene alır. Ayetel Kürsi 170 defa okunursa Allah okuyan kimsenin her işine yardımcı olur. Ayetel Kürsi okuyan kimse sıkıntı, zorluk ve darlık çekmez! Kederden uzak ve bolluk berekete kavuşur.

Ayetel Kürsi Arapça

c2b9202ed7ff725f81b16ee0a338b5c0

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

#Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum, la te’huzühu sinetün vela nevm,

lehu ma fissemavati ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemu ma beyne eydiyhim vemæ halfehüm,

vela yü-hitüne bi’şey’im min ilmihi illaa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel’ardı,

vela yeüduhü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül aziym.

Ayetel Kürsi Türkçe

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.#Allah, kendisinden başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.

Göklerde olan ve yerde olan ancak O’nundur.

O’nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir?

Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir, dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar.

Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O’na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür…

Ayetel Kürsi Türkçe Meal 

Allah’tan baska hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydir), bütün varligin idaresini yürüten (kayyum)dir.

O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

Izni olmadan huzurunda sefaat edecek olan kimdir?

O, kullarinin önlerinde ve arkalarinda ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun diledigi kadarindan baska ilminden hiç bir sey kavrayamazlar.

O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamistir. Onlarin her ikisini de görüp gözetmek O’na bir agirlik vermez.

O çok yücedir, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi dinle

Ayetel Kürsi İslam Sobhi

Ayetel Kürsi faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O’na Tazimde bulunur.)

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.

Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah’ın en yüce ismi) bulunmaktadır.

Ayet-el Kürsi, Kuran’ın dörtte biri (1/4)dir.

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi’dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi’yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi’yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi’yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

Kur’an’ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş’ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

Ayetel Kürsi faydaları

Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur’an’da en büyük âyetin Âyetü’l-kürsî olduğunu (Müslim, “Müsâfirîn”, 258; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 352, “Ḥurûf”, 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, “Vekâlet”, 10), bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur’an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 2) haber vermiştir.

Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Âyetü’l-kürsî’yi okuyana Allah’ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Âyetü’l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır.

İnsanların efendisi Adem’dir, Arapların efendisi Muhammed’dir. İranlıların efendisi Selman’dır. Habeşlilerin efendisi Bilal’dir. Dağların efendisi Tur-i Sina’dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem’dir. Günlerin efendisi Cuma’dır. Sözlerin efendisi Kur’an’dır. Kur’an’nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayet-el Kürsi’dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

Her kim Ayet-el-Kürsi’yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.

Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet -el Kürsi’dir.

Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek?

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur.

Rüyada Ayetel Kürsi Okumak

Rüyada Ayetel Kürsi görmek, hayırlara vesile olacak gelişmelerin yaşanacağına işarettir. Mutlulukların en büyüğü bu rüyayı gören kişinin olur. Hastalıklardan kurtulur, belalardan ve musibetlerden arınır. Hayatın güzelliklerinin farkına varır, huzurlu ve mutlu yaşar. Rüyayı gören kişi; kendisinde bulunan kötü özelliklerden ve alışkanlıklardan kurtulur. Hak yolunda, hayır ve sevap işleyeceğine işarettir.

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı?

Ayet’el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Ayetel Kürsi Nedir?

Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî* kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir (bk. Hazînetü’l-esrâr, s. 125-138). Genellikle bu isimler ya Âyetü’l-kürsî’nin fazileti (a’zamü’l-âyât, seyyidetü âyi’l-Kurân, efdalü âyi’l-Kur’ân, eşrefü âyi’l-Kur’ân) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü’t-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (el-âyetü’l-hâfıza, el-âyetü’d-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Tamamı on cümleden ibaret olan Âyetü’l-kürsî’de Allah Teâlâ’nın birliği, O’nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O’nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayetel Kürsi’de Kaç Ayet Var?

Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Bakara Suresinin 255. ayetidir. Yani sadece bir ayettir.

Ayetel Kürsi İle Namaz Kılınır mı?

Ayetel Kürsi ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Namazda okunan zammı sureler yerine Ayetel Kürsi’de okunmaktadır. Fatiha Suresinin ardından namaz kılarken Ayetel Kürsi’de okunabilir.

Ayetel Kürsi kaçıncı ayet
Ayetel kürsi bakara suresi’nin 255. ayetidir.
Okunması Gereken benzer Sureler: