Türkiye’nin en prestijli youtube ve web sitesi olmaya aday Yameraktan kanalında yayınlanan bir habere göre Balina’ların karaciğerleri CENNET HALKI tarafından yenilen bir yiyecek olduğu yönünde…

Haberin devamı işe aynen şöyle; İslam dininde cennet, inananların ebedi olarak kalacaklarına inandıkları bir Ahiret mekanıdır. Sıradan insanlar ise mahşerde toplanıp dünyada yaptıklarının hesabını cehennemde azap çekerek verdikten sonra cennete gidebileceklerdir. Cennetteki hayat sonsuzdur ve orada birçok mükafat verilecektir. Ancak bunların dışında tam olarak cennet hayatı betimlenememektedir. Cennet bir bilinmezlik olarak insanların akıllarında cevaplarını bulmayı beklemektedir. Cennetteyken neler yenilecek, açlık hissedilecek mi, dünyadaki yiyecekler, içecekler orada da olacak mı? gibi sorular her inananın aklında yer etmiştir. Biz de bugün sizlere bu soruların cevabını araştırmalarımız sonucunda vermeye çalışacağız. Mesela cennete giden halk neden ilk kez balinanın karaciğerini yiyecek? Bu sorunun da cevabını merak ediyor musunuz? O zaman vakit kaybetmeden yazımıza geçelim.

Cennette insanların nefislerinin hoşuna gidecek, canlarının istediği ve arzuladıkları son derece lezzetli pek çok yiyecek olduğu Kuran’da ve Hz. Muhammed’in hadislerinde bildirilmektedir.

Özellikle dünyada da makbul yiyecekler arasında olan et ve meyvenin her çeşidi cennet halkına bol bol sunulacağı belirtilmiştir. Allah ayetlerinde cennet ehline yapılan bu ikramların güzelliğini ise şöyle haber vermiştir : Arzulayıp-seçecekleri meyveler, Canlarının çektiği kuş eti. Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere onlara sunulur ; (Vakıa Suresi, 24)

Hem Kuran ayetlerinde hem de hadislerde cennet ehline sunulan bazı nimetlerin dünyadakilerle benzer olduğuna dikkat çekilmektedir. Cennet nimeti olarak sunulan yiyeceklerin her biri hem estetik güzelliğe sahiptirler hem de son derece lezzetli yiyeceklerdir. Bunlardan özellikle meyveler görünüşleri, renkleri, kokuları ve kendilerine has tatları ile birbirlerinden güzeldirler.

Cennette yemek ihtiyaçtan değil, Allah’tan bir nimet ve ikram olarak zevk için yenmektedir. Orada iman edenler acıkma, susama gibi dünyaya dair acizliklerden arındırılmışlardır. Cennet nimetlerinin ayet ve hadislerde vurgulanan bir diğer özelliği de çok bereketli olmalarıdır. Allah ahiret yurdu için, orada rızkın hesapsızca olduğunu ve tükenmenin söz konusu olmadığını Sad Suresi’ndeki ayetlerde şöyle bildirmektedir: İşte hesap günü size va’dedilen budur. Şüphesiz bu, Bizim rızkımızdır.

Aynı zamanda Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur : ‘cennete girenlerin ilk yemeği balık ciğerinden sarkmış olan parçadır.’ Bu hadis ise çoğu kaynakta şu şekilde açıklanmaktadır. Öncelikle hadiste cennetliklerin katığına nun denilmektedir. Nun burada balık anlamına gelmektedir.

Balam kelimesinin ise öküz olduğu tahmin edilmektedir.
Hadiste öküz ve balığın ciğerinden yiyeceklerin sayısı yetmiş bin olarak ifade edilmiştir. Dini bilginler bu yetmiş bini, cennete sorgusuz sualsiz gireceği belirtilen yetmiş bin olma ihtimalinden bahsettikleri gibi, bu rakamlar kesin değil, çokluğun kastedilmiş olma ihtimalini de belirtmektedirler.

Hadiste geçen zâidetu’l kebîd kelimesi ise karaciğerin bir kısmının adıdır. Dini bilginler burayı hayvanın en lezzetli kısmı olduğunu belirtirler.

Ayrıca birçok dini bilgine göre bu hadite kastedilen balık balinadır. Balinanın karaciğeri cennet halkı tarafından yenilen ilk yemektir. Balinalar memeli canlılar sınıfının, Balinagiller takımını oluşturan deniz hayvanlarıdır. Boyları 25-30 metreyi, ağırlıkları 150 tonu bulan en büyük deniz canlılarıdır ve suda yaşamalarına rağmen taşıdıkları birçok özellikle sebebiyle memeliler sınıfında yer almaktadırlar. Bir balık gibi yumurtlayarak üremezler, yavrularını doğuran ve emziren canlılardır.

Denizlerin bu benzersiz dev canlısı balinanın karaciğeri ise cennet halkı tarafında ilk yenilecek yiyecektir. Peki cennet hayatı ve yiyecekleri hakkında siz ne biliyorsunuz? Düşüncelerinizi ve bildiklerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.

Pekala buna göre; ashâbü el Cenneti – cennet halkı ile söylenen diğer ayetler: 

Bakara Suresi: 82.ayet

İman edip, faydalı eylemde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, onlar da orada ebedi kalacaklardır.

Araf Suresi 42.ayet

İman edip sâlihâtı1 yapanlar- ki hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz- Cennet halkıdırlar. Onlar, orada sürekli kalacaklardır.

Araf Suresi 44.ayet

Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: “Bize Rabbimizin vadettiğini gerçek buldunuz mu?” Onlar da: “Evet” derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.”

Yunus Suresi 26.ayet

Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.

Hud Suresi 23. ayet

İman edip salih amellerde bulunanlar ve ‘Rablerine kalbleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar’, işte bunlar da cennetin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır.

Furkan Suresi 24. Ayet

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.
Ahkaf Suresi : 14. ayeti İşte onlar, cennet halkıdır; yaptıklarına karşılık olmak üzere, içinde ebedi olarak kalacaklardır.