DUA etmek insanoğlu var oldu olalı büyük bir ihtiyac olarak gördüğü ve örf ve adetlerimize bağlı olarak kabul ettiğimiz bir ritüeldir. Dinimiz islam olması veya başka bir din bile olsa DUA şarttır.

Allah CC  FURKÂN Suresi -77. Ayetinde : Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! diyerek dua etmemizi ve ona muhtaç olduğumuzu belirtmiştir.

DUA, Allah’tan hidayet ve başarı talebidir. DUA insanı başarıya ulaştırır.
Rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına, ömrün bereketlenmesine vesile olur.
Duâ, hazinesi sonsuz, kerem ve ihsanı bol olan Allah’tan istemektir. O, bir şeye ol deyince olur. Bir isteği yerine getirmekle hazinesi eksilmez.

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir

DUA edeni Allah’ın rahmeti kuşatır. Allah’ın ihsanı ve yardımı ona yönelir.
DUA eden, Allah’a itaat etmiş olur. Duâyı terk etmek günahtır, Allah’a karşı kibirlenmektir.
Genişlik ve sağlık zamanlarında DUA etmek, darlık ve hastalık zamanlarında fayda verir.
Allah, kulunun çok ve ısrar ile DUA etmesini sever.
DUA hayrı çeker, zararı savar.
DUA eden, duâsının yararını ya hayatında, ya da öldükten sonra muhakkak görür.
Her duâ, Allah’ın indinde muhafaza edilir, karşılığı ya dünyada ya da âhirette verilir.
DUA, öyle kerim bir zattan istemektir ki, O kendisine açılan elleri boş döndürmekten utanır.
DUA insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musibetlere karşı bir kalkandır. Belâların etkisini azaltır, Allah’ın kaderini hafifletir.

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir? Duaların Dinimizdeki Önemi

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir? Duaların Dinimizdeki Önemi

Kazâ ile DUA arasında bir çarpışma olur, DUA kazânın acı etkilerini önler, gücünü azaltır.
DUA, Kadir-i Mutlak’a karşı son derece küçülme, hudu’ ve huşu’dur. Bu küçülme ve huşu’, Kerem ve rahmeti sonsuz olan Allah’ın rahmetini celbeder. Bunun için DUA, ibadetin özü kabul edilmiştir.
DUA, düşmanların düzenlerini bozar, üzüntü ve sıkıntıları defeder. İnsanı ruhunu tasalardan arıtıp temizler.

DUA NEDİR NİÇİN DUA EDERİZ DUANIN ÖNEMİ

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir? Duaların Dinimizdeki Önemi

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir? Duaların Dinimizdeki Önemi

DUA nedir; Neden dua ediyoruz ; Niçin DUA etmemiz gerekiyor DUA neden bu kadar önemli Neden dualarım kabul olmuyor. Kabul olan DUA nasıl yapılır.

DUA, istemek demektir. Aç bir kimsenin, iştihâl—ı olduğu ,bir zamanda yiyecek istemesi gibidir. DUA, Allahü teâlâya yalvararak murâdını istemektir. Allahü teâlâ, dua eden Müslümanı çok sever. DUA etmeyene gadap eder. Dua mü’minin silâhıdır.

Dînin temel direklerinden biridir. Hadis-i şerifte, “DUA müminin silahı, dinin de direğidir.” buyuruldu. 

DUA, gelmiş olan dertleri, belâları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mâni olur. Çünkü, Peygamberimiz, “DUA
belâyı önler.” buyurmuştur.

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir? Duaların Dinimizdeki Önemi

DUA etmek, namaz, oruç gibi ibâdettir. Allahü teâlâ, “Bana ibâdet yapmak istemiyenleri, zelîl ve hakîr yapar, Cehenneme atarım” buyurdu.  Allahü teâlâ, herşeyi sebep ile yaratmakta, ni’metlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def’ için ve faydalı şeyleri vermek için de, DUA etmeği sebep yapmıştır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

[blockquote align=”none” author=”Hadis”]“Dua, ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbül birşey yoktur. Dua yetmiş türlü kazâyı önler. Ömrün bereketini artırır.” .[/blockquote]

Kazâ, ancak ve yalnız DUA ile durdurulur.”

İmâm-ı Rabbânî hazretleri, “DUA, kazâyı, belâyı defeder”
buyurdu.

Dua Etmenin Faydaları Nelerdir? Duaların Dinimizdeki Önemi

Duanın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır. Duanın belâyı önlemesi kazâ ve kaderdendir. Nitekim Peygamberimiz, “Kader, tedbir ile, sakınmakla
değişmez. Fakat kabül olan DUA, o belâ gelirken korur.” buyurmuştur.

Peygamber efendimiz,

[blockquote align=”none” author=”Hz. Muhammed (SAV)”]“Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile DUA edin!” buyurunca, böyle bir dilin nasıl bulunacağı
soruldu. Bunun üzerine “Birbirinize DUA edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir” buyurdu.[/blockquote]

Duanın halis niyetle yapılması gerekir. Allahü teâlâ, “Bana hâlis kalb ile dua ediniz! Böyle duaları kabül ederim” buyurdu.

Dua şartlarına uygun yapılmalıdır- Peygamber Efendimiz,

“Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helaldan olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir İplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz” buyurdu.

Haram lokma yiyenin duası kırk gün kabül Olmaz. Dua ihtiyacı gideren, saâdete kavuşturan kapının anahtarıdır. Bu anahtarın dişleri, helâl lokmadır. ‘

İlâhî! Herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve âhıretde sıkıntıda bırakma! Muhtaçlara herşeyi gönderen sensin Dünyada ve ahirette hayırlı ve faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma..

Günlük Dualar

 

Okunuşu:“…Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Anlamı: “Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.”

Sabah ve akşam okunabilecek Günlük dualar

Peygamber Efendimiz’in (sav) kızı Hz. Fatıma’ya sabah akşam okumasını tavsiye ettiği dua şudur;

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!”

Günlük güzel dualar

Günlük güzel dualar

Günlük güzel dualar

Yemekten önce dualar

Peygamber Efendimiz (sav)  yemekten önce ve sonra farklı dualar da yapmıştır. Bu duaların kısa olanları şöyledir;

Okunuşu: Allahumme barik lena fima razaktena ve kına azabennar, Bismillah

Anlamı: Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.

Günlük okunacak kısa dualar

günlük okunacak kısa dualar

günlük okunacak kısa dualar

Tuvalete girerken ve çıkarken dualar

Enes b. Malik (r.a.)’den rivâyete göre bir hadiste, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tuvalete girmek istediğinde;

“Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhari)

Okunuşu: “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais”

Anlamı: “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım”

Hz. Âişe (r.a)’dan rivayet edildiğine göre bir hadiste, Rasulullah (s.a.v.) tuvaletten çıkınca;

“Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebu Davud)

Okunuşu: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni”

Anlamı: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun”

günlük okunacak kısa dualar

günlük okunacak kısa dualar

Peygamberimizin sıkıntı duaları

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.”

…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ(raşeden). (Kehf Suresi 10. Ayet) “…Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve teveffenâ muslimîn(muslimîne).” (Â’raf, 7/126)

  • Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” (Kehf Suresi 10. Ayet) “Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.” (Â’raf, 7/126)

PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ SIKINTI DUASI

Peygamber Efendimiz’in Hz. Ali’ye (r.a) tavsiye ettiği her türlü sıkıntıyı gideren dua…

  • Arapçası:

Hz. Ali (r.a.) şöyle der: “Resûlullah Efendimiz, başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler:

لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ

  • Türkçe Okunuşu:

“Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-‘arşil-‘azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin.”

  • Anlamı:

«Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».” (Ahmed, I, 91, 92, 94)

36959458643fe90b60ec2bee0e12666c

Sıkıntıya ve derde düşmüş kimselere rahatlık verdiği bilinen İnşirah Suresi, sıkıntı anında okunabilecek en etkili dualardan biridir. Kuran-ı Kerim’deki İnşirah suresinin Arapça ve Türkçesi ise şu şekildedir:

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇESİ:

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada’na ‘anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa’na leke zikreke

5- Feinne me’al’usri yüsren

6- İnne me’al’usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab.

ANLAMI:

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabb’inden ümit et, hep O’na doğrul!

b3d19ab45060a0b573b07e8024a9760a

Türkçe dualar

dUALAR

Ey Rabbimiz!

Allah’ım, kederden, tasadan,âcizlikten, tembellikten,cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım.

Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin, tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz Sen, tevbeleri çokça kabul edensin.

Allah’ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah’ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle.

Allah’ım, önümden, arkamdan, sağımdan solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah’ım, vücuduma sağlık ver. Kulağıma sağlık ver, Senden başka ilâh yoktur..

Allah’ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilâh yoktur.

Allah’ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın, ben Senin kulunum. Elimden geldiğince Sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum.Senden başka günahları bağışlayacak yoktur.

Allah’ım, kederden, tasadan,âcizlikten, tembellikten,cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah’ım, bu günün önünü salah, ortasını felâh, sonunu başarılı kıl.

Bize dünya ve ahiret  iyiliği ver. Ey Merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım.

Allah’ım, beni en güzel amellerle en güzel ahlâk sahibi olmaya ilet, senden başka güzel ahlâka götürecek yoktur. Allah’ım, beni kötü amel ve kötü ahlâktan uzaklaştır.

DUA

DUA

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve:

“Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah’ın adıyla. Rahman ve Rahîm ancak O’dur. Benden kederi, tasayı ve hüznü gider ey Rabbim!” (Buharî, Deavat, 35, 40) derlerdi.

“Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: “Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun.” deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır.” (Buhârî, Ezan, 155) buyururlardı.

Muaz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve:

“Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum” buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti:

“Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik: Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!.” (Ebu Davud, Vitir 26. Ayrıca bk. Nesaî, Sehv 60)

En güçlü dualar

https://www.youtube.com/watch?v=5W9uTA9bYac

En güçlü dualar

En güçlü dualar

En güçlü dualar

En güçlü dualar

En güçlü dualar

En güçlü dualar