Yapılacak haccın geçerli (sahih) olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir.

İHRAMA GİRMEK

Hac görevini yapacak kimse hac yapmaya niyet eder ve telbiye getirir. Böylece ihrama girmiş olur. İhrama girmeden yapılan hac geçerli olmaz.(İbn Hümâm, II, 415)

HAC BELİRLENEN ZAMAN İÇİNDE YAPILMALIDIR

Kur’an-ı Kerîm’de hac ayları; “Hac, belirli aylardadır”(Bakara, 2/197.) şeklinde mücmel olarak bildirilmiştir.

Bu cümle;

– Hac aylarının halk tarafından bilindiğine,

– Haccın bu aylarda yapılması gerektiğine,

– Arapların yaptığı gibi hac aylarının değiştirilemeyeceğine,

– Haccın vaktinin bütün bir yıl değil, aylarla sınırlı olduğuna işaret etmektedir.

Bilinen hac ayları; şevval ve zîlkâde ayları ile zîlhicce ayının ilk 10 günüdür. (Tirmizî, Sünen, III, 272. Sahabeden Abdullah ibn Abbas, tabiînden Süddî, Şa’bî ve en-Nahaî de bu görüştedir. Kurtubî, II, 405.)

Hac aylarından önce ihrama girilebilir, ancak Sünnete muhalif olduğu için mekruh olur. Haccın diğer menâsikinin bu aylar içinde yapılması gerekir.(Kurtubî, II, 343-344. Yazır, II, 719.)

Malikî mezhebine göre zîlhicce ayının tamamı “hac ayları” na dahildir.

Şâfiî mezhebine göre zîlhiccenin 10. günü “hac ayları”na dahil değildir. Hac aylarından önce hac için ihrama girilemez, girilirse bu ihram hac için geçerli olmaz, bu ihram ile yapılan hac nafile bir hac olur. (Şirbînî, II, 222-223. Kurtubî, II, 406. Ata, Mücahid, Tavus, Evzâî ve Ebu Sevr de bu görüştedir.)

HAC, BELİRLENEN MEKANLARDA YAPILMALIDIR

Hac menâsikinin yapıldığı mekanlar; Metaf , Mes’a, Arafat , Müzdelife ve Mina’dır.

KAYNAK: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları, 2013, Ankara