Hz. Eyyüb’un (Aleyhisselâm) Duası ve Anlamı, Eyyub aleyhisselâmm Duası,Hz.Eyyüb’ün Duası! Eyyub Peygamberin Duası; Hz.Eyyüb‘un Duası [Aleyhisselam] Duası Anlamı ve Fazileti 

Türkçe Okunuşu:

“Ve eyyube iz nâdâ rabbehú ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn.

Türkçe Meali:

Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin”

20200803 195109

Hz.Eyyüb‘un (Aleyhisselam) Duası ve Anlamı Rabbi inni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin Ya Rabbi zarar bana dokundu , Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin , Bana da merhamet eyle yarabbi. Hz. Eyyûb'ün DuasıHz. Eyyûb’ün Duası

Hz. Eyyüb’ün hikâyesi, sıkıntıyla imtihana ilişkin hikâyelerin en etkileyici olanı, en korkunç olanıdır. Kur’an ayetleri ayrıntıya girmeden genel çizgileri ile işaret ediyor. Burada da Hz.Eyyüb’ün duasını ve yüce Allah‘ın duaya verdiği karşılığı sunuyor. Çünkü bu sureye egemen olan hava, yüce Allah’ın peygamberlerine yönelik rahmetinin, imtihan Anında onları koruyuşunun yansıtıldığı havadır.

Eyyüb peygamberin duası

Eyyüb peygamberin duası

Bu imtihanın, Hz. İbrahim, Lût ve Nuh peygamberlerinselâm üzerlerine olsun kıssalarında değinildiği gibi, milletlerinin onları yalanlamasıI veya Hz. Davud ve Süleyman’ın –selâm üzerlerine olsun kıssalarında değinildiği gibi bol nimetin verilmesi ya da Hz. Eyyüb‘ün -selâmüzerine olsundurumunda olduğu gibi sıkıntı şeklinde olması farketmez.

Hz. Eyyüb -selâm üzerine olsun burada dua ediyor ama,içinde bulunduğu durumu abartmıyor:

“Bir derde yakalandım.”

Rabbini de sıfatı ile nitelendiriyor.

“Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin, diye Rabb’ine seslenmişti.”

Yüce Allah‘ın verdiği musibete sabrettiği için durumunu değiştirmesini istemiyor. Ona karşı takındığı edep ve haya tavrından dolayı bir şey önermiyor. Bu, musibetten dolayı içi sıkılmayan, asırlardır bir örnek olarak dilden dile dolaşan bir dertten duyduğu ızdırabı dışa vurmayan, sabırlı bir kulun örneğidir.

Hz eyüp’ün duası hangi surede

HzEyyub dua

Eyyüb peygamberin duasıs

Hattâ Rabb‘inden, başındaki musibeti kaldırmasını istemeye utanıyor. Onun kendi durumunu bildiğine güvenerek, bu yüzden istekte bulunmaya gerek olmadığını düşünerek işi O’na bırakıyor. Hz. Eyyüb‘ün Rabb’ine bu bağlılık duygusu ve bu edep tavrı içinde yöneldiği anda hemen karşılık veriliyor, o anda Allah ona rahmetini gönderiyor, imtihan sona eriyor.