Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed‘in (s.a.v.) çocukluk Hayatını konu olan film: Yabancı dildeki film Oscar’ına (1997’deki “Cennetin Çocukları”) aday gösterilen ilk İranlı yönetmen Majid Majidi, “ Hz. Muhammed (s.a.v.): Allah’ın Elçisi ” ile ülkesinin bugüne kadarki en pahalı filmini sunuyor. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan ve Film Yapımcısı Vittorio Storaro ve Yönetmen AR Rahman gibi perde arkasında büyük isimlerin yanı sıra yabancı teknisyenlerle dolup taşan zanaat departmanlarıyla övünen 171 dakikalık film, öngörülen yedi filmlik bir üçlemenin ilki.

Hz. Muhammed (Allah’ın Elçisi) Türkçe Dublaj izle

Allah’ın son elçisi; Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem kısaca hayatı.

 • Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman ve nerede doğdu?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) doğumunda gerçekleşen mucizeler nelerdir?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in anne, baba ve dedesinin isimleri nelerdir?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in şemaili ve ahlakı nasıldı?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ilk vahiy nasıl geldi?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları İslam’a nasıl davet ediyordu?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in evlilikleri ve evlilik hayatı nasıldı?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in katıldığı savaşlar sırasıyla hangileridir?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in günlük hayatı ve ibadetleri nasıldı?
 • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl vefat etti?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) in kabri nerededir?

Yukarıda maddeler halinde sıraladığım konuların kısa özetlerine aşağıda yer verdim; ancak daha fazlasını merak edenler olablir. İslam Ve ihsan sitesinde bu konulara geniş çaplı yer verilmiş olup daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz.

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) KISACA HAYATI

 • Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de doğdu.
 • Doğmadan önce babası Abdullah’ı; 6 yaşındayken annesi Âmine’yi kaybetti.
 • Sonra dedesi Abdulmuttalib’in himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebû Talib’in yanında yetişti.
 • Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı.
 • Mekke’de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıktı.
 • Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü, adâleti ile tanınarak “el-Emîn: En emniyetli kişi” sıfatını aldı.
 • 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice’den Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında 6 çocuğu oldu. Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti.
 • Ara sıra yanına azığını alarak Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilirdi. 610 senesinde Ramazan ayının 17. günü Hira Mağrası’da vahiy meleği Cebrail (a.s.) geldi ve ona ilk vahiy “oku” emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed‘e (s.a.v.) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu.
 • Peygamber Efendimiz, tebliğe en yakınlarından başladı. O’na ilk eşi Hz. Hatice sonra kızları iman etti. Ardından Hz. Ali daha sonra Zeyd bin Harise ve Hz. Ebubekir iman etti.
 • İnsanlar arasındaki eşitsizliği gideren, adaleti gözeten İslam dini daha çok fakir insanlar ve köleler arasında kabul gördü. Müslümanların sayısını günden güne arttı.
 • İlk Müslümanlar Mekkeli putperestlerin hakâret, alay, eziyet, işkence ve boykot gibi kötü tavır ve davranışlarına mâruz kaldı.
 • Müslümanlar Mekke’de oturamayacak hâle geldikleri zaman Allah’ın izniyle Peygamber Efendimiz ve ashabı 622 senesinde Mekke’den Medine’ye hicret etti. Hz. Ebubekir, Peygamber Efendimiz’in yol arkadaşı oldu.
 • Medineli Müslümanlar (Ensar) Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Ensar ile muhacirler kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam Devleti kuruldu. İslam Devleti’nin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı.
 • 624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazandı.
 • Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı’nın intikamını almak için Medine üzerine yürüdüler. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı’nda Peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit oldu.
 • İki taraf birbirine üstünlük kuramadığı için Mekkeli müşrikler büyük bir güç toplayarak tekrar Medine üzerine yürüdüler. Peygamber Efendimiz bunu haber alınca Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi ile Medine’nin etrafına hendekler kazdırdı. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı’nda müşrikler kayıplar vererek çekildiler.
 • 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler Müslümanlara izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hudeybiye Anlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıdı.
 • 628 yılında Müslümanlar Hayber’i fethetti. Hayber’in fethi ile Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti.
 • Müslümanlar, Bizans ile ilk kez 629 yılında Mute’de savaştılar.
 • 630 yılında Mekke’nin fethi gerçekleşti. Mekke’nin fethinden sonra Arap yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı’nı Müslümanlar kazandı.
 • Hz Muhammed’in (s.a.v.) son seferi ise 630 yılında Tebük’e oldu.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Peygamberimiz, Veda Haccı’nda 100 bin Müslümana hitap etti.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) 632 yılında Medine’de vefat etti.
 • Peygamberimizin kabri Medine’de Ravza-ı Mutahhara’da bulunmaktadır.
Benzer İçerikler Google Reklamları Aşağıda