RESÜLULLAH (S.A.V. IN HZ. İSMAIL (A.S.)’DEN GELEN SOYU

İbrahim (A.S.)’in oğlu İsmail (A.S.)’in oniki oğlu oldu. Bunlar:
Nabit, Kayzer, Ezbel, Miş, Müsmi, Maşi, Dem, Azer, Tayma, Yetûr,
Nebeş ve Kayzem’dir.
Nåbit, Ismail (A.S)’in oğludur. Nåbit’den, Yeşcüb dünya’ya geldi.

Sonra Yeşcüb’ün oğlu Ya’rub, Ya’rub’un oğlu Teyrah, Teyrah’ın
oğlu Nahür, Nåhûr’un oğlu Mukavvim, Mukavvim’in oğlu Aded ve
onun oğlu Adnan dünya’ya geldiler. Adnan’dan itibâren ismâil
(A.S.) evlådindan olan kabileler ayrılıp bölündüler. Adnan’ın
iki oğlu vardı: Maad bin Adnan ve Ak bin Adnan.
Ak, Yemen ülkesinde yerleşti; Eş’arilerden evlendi ve on-
lar arasında yerleşti. Dili ve ülkesi onlarınkiyle bir oldu. Eş’ariler:
Kahtân’ın oğlu Ya’rub’un oğlu Yeşcüb’ün oğlu Kehlan’ın oğlu Zeyd’in
oğlu Yeşcüb’ün oğlu Ureyb’in oğlu Amr’ın oğlu Hümeysa’nın oğlu
Aded’in oğlu Nebt’in oğlu Eş’aroğullarıdır.
Adnan’ın oğlu Maad’ın da dört oğlu oldu: Bunlar: Nezzâr,
Kudaa, Kanas, lyàd’dır. Kuda, Sebe’in oğlu Humeyr’e teyâmün
etti. Maad’ın oğlu Kanas’ın zürriyyetinin geri kalanı ise, Maad’ın
nesebini rivayet edenlere göre, helak olmuştur. Hıyre hükümdarı,
Münzir’in oğlu Nu’mân onlardan idi.