Hz. Ömer Dizisi – Türkçe Dublaj izle HD Tüm Bölümler

CennetHalki
3 Min Read

Hz. Ömer Kimdir?

Hz. Ömer, İslam peygamberi Muhammed’in sahabesi ve İslam Devleti’nin Ebû Bekir’den sonraki ikinci hâlifesidir. Sünniler, Hz. Ömer bin Hattab’ı zaman zaman “Ömer’ul-Farûk” (عمر الفاروق) diye anarlar. Şiiler ise Hz. Ömer’in hâlifeliğini tanımazlar.

Hz. Ömer, 583 veya 584 yılında Mekke’de doğdu. Kureyş kabilesinin Benu Adiyy koluna mensuptu. Gençliğinde, Muhammed’in peygamberliğini kabul etmediği için ona karşı çıkanlardan biri oldu. Ancak, 616 yılında Muhammed’in kızlarından Hafsa ile evlenmesi, onun İslam’a yönelmesine neden oldu.

 

1.Bölüm

622 yılında Muhammed’in Medine’ye hicret etmesiyle birlikte o da Medine’ye yerleşti. Muhammed’in yakın arkadaşları arasına girdi ve İslam’ın yayılması için önemli çalışmalarda bulundu.

Muhammed’in 632 yılında vefatından sonra, yerine Ebû Bekir halife seçildi. Ebû Bekir’in 634 yılında vefatından sonra, yerine Hz. Ömer halife seçildi.

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, İslam Devleti hızla genişledi. Suriye, Filistin, Mısır, İran ve Irak gibi bölgeler İslam’ın egemenliği altına girdi. Hz. Ömer, bu dönemde İslam Devleti’nin temellerini sağlamlaştırdı ve adaletli bir yönetim kurdu.

Hz. Ömer, 644 yılında bir köle tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldü.

Hz. Ömer’in halifeliği dönemindeki önemli gelişmeler şunlardır:

  • İslam Devleti’nin sınırları büyük ölçüde genişledi.
    İslam hukukunun temelleri atıldı.
  • İslam’ın yayılması için önemli çalışmalar yapıldı.
  • İslam’ın adalet ve merhamet temelleri güçlendirildi.

Hz. Ömer, İslam tarihinde en önemli liderlerden biri olarak kabul edilir.

Adaletli ve güçlü bir yönetim kurması, İslam’ın yayılması için yaptığı çalışmalar ve İslam hukukunun temellerini atması nedeniyle tarihte önemli bir yere sahiptir.

Hz. Ömer dizisi

Hz. Ömer dizisi, İslam peygamberi Muhammed’in sahabesi ve İslam Devleti’nin Ebû Bekir’den sonraki ikinci hâlifesi olan Hz. Ömer’in hayatını anlatan bir tarihî ve dinî dizidir. Dizi, 2012 yılında MBC1, Qatar TV, ATV ve Kanal 7’de ve bütün Arap ülkelerinde bütün ramazan ayında yayınlandı.

Hz. Ömer Dizisinin konusu

Dizinin konusu, Hz. Ömer’in çocukluğundan halifeliğine kadarki hayatının anlatılması üzerine kuruludur. Dizi, Hz. Ömer’in İslam’a girişi, Muhammed’in en yakın arkadaşları arasına girmesi, İslam’ın yayılması için yaptığı çalışmalar ve halifeliği dönemindeki önemli gelişmeleri konu alıyor.

Share This Article
Leave a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir