İnşirah Suresi, Kuran’ı Kerim’in 94. suresidir. Sure 8 ayetten oluşmaktadır. Mekke’de inmiştir. İnşirah Suresi okunmasının faziletine göre insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlağı bilinmektedir.

KeIime manası oIarak ferahIamak, genişIemek, sevinmek, açılmak manaIarına geImektedir. Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, Kuran-ı Kerim’in 94.Suresi olan İnşirah suresi‘nin amacı sıkıntı ve kederin giderilmesi ile birlikte feraha kavuşmak ve rahatlamaktır. Hz. Peygamberin S.A.V. bunalımda olduğu bir dönemde indirildiğinden dolayı İnşirah, İnşikak “ferahlık” ismini almıştır. İnsanlık için bir ümit kaynağı olan İnşirah suresi, Peygamber Efendimiz’in S.A.V. İslam dinine getirdiği kolaylıklardan bahsetmektedir ve bir çok faziletleri bulunmaktadır. işte İnşirah suresi ve Türkçe Okunuşu, Dinle, Anlamı, Tefsiri

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI VE MEALİ

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla!

1.

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2, 3.

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

4.

Senin şânını yükseltmedik mi?

5.

Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6.

Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

7.

Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

8.

Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada’na ‘anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa’na leke zikreke
5- Feinne me’al’usri yüsren
6- İnne me’al’usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ DİNLE 

Kabe İmamı Mahir Hoca’dan İnşirah Suresi:

İNŞİRAH SURESİ  İNDİR İnşirah Suresi İndir

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKU

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

1.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

2.

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

3.

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

4.

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

5.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

6.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

7.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

8.

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

 

İNŞİRAH SURESİ TEFSİRİ

Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı “günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması” şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm’dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, “İ‘tisâm”, 13, 21; Müslim, “Akziye”, 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah’ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

İnşirah suresi tefsirinin tamamını şuradan okuyabilirsiniz kardeşlerim.

CENNET HALKI YOUTUBE KANALINDAN VİDEOLAR:

İNŞİRAH SURESİ MEALİ DİNLE

https://www.youtube.com/watch?v=xRg9lENz-ks

NASSER AL QATAMİ İNŞİRAH SURESİ  DİNLE

https://www.youtube.com/watch?v=e15M7UE4038

10 SAAT KURAN’I KERİM DİNLE

https://www.youtube.com/watch?v=W6o4Q0hfmnc

ISLAM SOBHI AYETEL KURSİ DİNLE

https://www.youtube.com/watch?v=EbRkr_5Qn3g

KABE IMAMI MAHIR HOCA’DAN KURAN’I KERİM TİLAVETİ

https://www.youtube.com/watch?v=q8RRLiZfFoc

Youtube kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz, yorum yaparak öneri görüş ve şikayetlerinizi dile getirmekten çekinmeyin!

YouTube Cennet Halkı
Okunması Gereken benzer Sureler ve Dualar: