Kelime-i şehadet nedir? Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid nasıl getirilir?

Dinimizin temel inancını ifade eden kelimeyi, dil ile söyleyip kalp ile tas- dik etmektir.

KELİME-İ ŞEHADET

“Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.”

Mânâsı: “Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur ve ben yine şahadet ederim ki, Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- O’nun kulu ve elçisidir.”

KELİME-İ TEVHİD

“Lâ ilahe illâllah Muhammedün rasûlüllah.”

Mânâsı: “Allah’tan başka bir ilâh yoktur ve Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- O’nun kulu ve elçisidir.”