Îmânın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır. Cenâb-ı Hak, kendi iradelerini, emirlerini, nehiylerini hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir.

Cebrâil (a.s.) vasıtası ile peygamberlere vahiy olarak gönderilen kitap ve suhufun (sayfaların) adedi 104’tür.

SUHUF (SAYFALAR):

10 Suhuf, ÂDEM aleyhisselâm’a,
50 Suhuf, ŞÎT aleyhisselâm’a,
30 Suhuf, İDRÎS aleyhisselâm’a,
10 Suhuf, İBRÂHÎM aleyhisselâm’a, gönderilmiştir ki, tamamı 100 suhufdur. (Sahîfelerdir.)

KİTAPLAR

1- Tevrat, Mûsâ aleyhisselâm‘a,
2- Zebûr, Dâvûd aleyhisselâm‘a,
3- İncil, Îsâ aleyhisselâm‘a, gelmiştir.
4- Kur’ân, Peygamberimiz MUHAMMED MUSTAFA‘ya (s.a.v.) gelmiştir. Kur’ânın gelmesiyle ilk üçünün hükmü kaldırılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm 114 sûre, 6666 âyettir. İki durak arasına bir âyet denir.  Dünyadaki bütün Kur’ân’lar aynıdır. Kur’ân-ı Kerim ebediyen Allâh’ın himayesinde olup değişmeyecektir.
.