Maide Suresi‘nin faziletleri ve faydaları nelerdir? Maide Suresi fazileti ve bilinmeyen sırları

Maide Suresi okumanın faziletleri, faydaları hakkında bu yazımızda ele alacağız. Her zaman ki gibi derin ve titiz araştırmalar sonucun da Maide suresi’nin fazilet ve faydası‘na değineceğiz..

Allah’a yaklaşmak, kötülüklerden korunmak, bolluk, bereket, sağlık gibi herhangi bir konuda isteklerin kabul olması için Allah’a dualar edilir. Ancak Maide Suresi içerisinde bulundurduğu: Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kâfirlerdir…” “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler işte onlar zâlimlerdir…” “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fâsıklardır!” Bu ayetlerin hepsi kâfirler hakkında nazil olmuştur.” Ancak, Günümüzde müslümanların bir birlerini kolayca bu ayetleri öne sürerek kafir,zındık ilan etmektedir.

Maide suresi  okunursa Allah okuyan kişinin her işine yardımcı olur. Maide Suresi okuyan kişi sıkıntı, zorluk ve darlık çekmez. Kederden uzak olur, bolluk berekete kavuşur. Arzularını ve isteklerini elde eder.

Maide Suresi

Kur’an-ı Kerim’in beşinci suresi olan Maide Suresi; Medeni surelerdendir. 120 ayet, bin sekiz yüz dört kelime ve on bir bin dokuz yüz otuz üç harften ibarettir.  Hudeybiye gününden başlayarak peyderpey nazil olmuştur. Nüzül sırası Fetih suresinden sonradır.

8a1a2d28cf39f4b5914007015326d13d

Medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. Sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine getirilmesi, İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları, Hıristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dinî hükümler konu edilmektedir. Daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz.

Fazileti

Abdullah b. Amr b. Âs’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Hz. Peygamber bineği üzerinde iken ona Mâide sûresi indi. (O sıradaki ruh halinden dolayı) binek onu taşıyamadı, bunun üzerine Hz. Peygamber bineğinden indi” (Müsned, II, 176).

 Sûrenin bir defada indiği görüşünde olanları destekleyen bir rivayete göre Esmâ binti Yezîd şöyle demiştir: “Ben Hz. Peygamber’in devesi Adbâ’nın yularını tutuyordum, o anda Hz. Peygamber’e Mâide sûresinin tamamı nâzil oldu. Sûrenin ağırlığından neredeyse devenin bacakları kırılacaktı” (Müsned, VI, 455).
989d903c86f85764384cc7a01ea148d6

 Maide Suresi Anlamı, Maide Suresi Türkçe Meali

https://www.youtube.com/watch?v=vqu29ttlTBk

Maide Suresi Arapça, Maide Suresi Okunuşu, Maide Suresi Arapça Okunuşu, Maide Suresi Dinle

https://www.youtube.com/watch?v=euHn2cT1oj0

Maide Suresi Okuma’nın Faziletleri ve Faydaları

Peygamber Efendimiz Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Erkeklerinize Maide Suresini, kadınlarınıza da Nur Suresini öğretiniz.”

Peygamber Efendimiz Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tekrar buyurdu ki: “Kim, Maide suresini okursa, Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahudi ve Hristiyanların adedince ona hasene yazar.” Maide Suresi'nin Fazileti Faydaları | Kayıp DualarMaide Suresi’nin Fazileti Faydaları | Kayıp Dualar

Maide Suresi Fazileti Cübbeli Ahmet Hoca

O’na (yaklaştıracak) vesile(ler) arayın - Mâide-35 - Cübbeli Ahmet Hocaefendi Lâlegül TVO’na (yaklaştıracak) vesile(ler) arayın – Mâide-35 – Cübbeli Ahmet Hocaefendi Lâlegül TV

Maide Suresi Sırları,Fazileti,Faydası,Tesiri

 1. Maide Suresi, Peygamber Efendimiz Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve bile Peygamber Efendimiz Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i yüklenmeye takat getiremedi ve Peygamber Efendimiz Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) deveden indi.
 2. Bir başka rivayete göre ise: Maide Suresi, meleküt aleminde “kurtarıcı” denir. Kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarır.
 3. Bir başka rivayete göre ise: Maide Suresi, Her gün okumaya devam eden, kıyamet günü azaptan emin olur.
 4. Bir başka rivayete göre ise: Maide Suresi, Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek sure yedi kere okunur.
 5. Bir başka rivayete göre ise: Maide Suresi, 40 kere okumak, rızkın artmasına vesiledir.
 6. Bir başka rivayete göre ise: Maide Suresi,Bir kimseyi içki ve kumardan, zina etmekten, faiz yemekten ve benzeri kötü ahlaktan vazgeçirmek için, Cuma namazından sonra temiz bir tabağa safran mürekkebi ile Maide Suresinin 90, 91 ve 92. ayetleri yazılır ve o tabağa su koyup içirilirse, Allah’u Teala’nın izniyle bu durumdan kurtulur.
 7. Mâide Sûresi, kendisini okuyan kimseleri Kıyâmet Günü’nde azâb meleklerinin elinden şefâat ederek kurtarır. Rızık konusunda darlık ve sıkıntı çeken kimse, 40 defa Mâide Sûresi’ni okusa, Cenâb-ı Hakk, bu kimsenin rızkını bollaştırır ve nzık darlığından kurtulur. Mâide Sûresi’ni 7 defa okuyan kimse, tüm kötülerin zararından (şerrinden) korunmuş olur.

cc7f21b70a29535162ce2e304bc3bdb7

Kaynaklar : 

 • Suyuti, Cami’ussagir, 4/328, no.5482; Beyhaki, Şu’abül-İman
 • Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadu AklisSelim), 2/324
 • https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/maide-suresi
 • https://www.kuranvehadis.com/
 • https://www.onlinekuran.net/
 • https://kuran.diyanet.gov.tr/