Mekkeden Medineye göç eden müslümanlara ne denir? Medine’ye göç eden müslümanlara muhâcir, Resûl-i Ekrem’e ve muhâcirlere yardım eden Medineli müslümanlara da ensâr unvanı verilmiştir.

Mekkeden Medineye göç eden insanlara ne denir?

Hicret, Hz. Peygamber ve Mekke’li Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne verilen isimdir.

Mekkeden göç eden Müslümanlara ne denir?

Muhacirun, (Arapça: المهاجرون hicret edenler, göçmenler), İslam peygamberi Muhammed ile birlikte Mekke’den Medine’ye (Yesrib’e) hicret eden Mekkeli Müslümanlar için kullanılır. İslami Hicri takvimin başlangıcını teşkil eden bu önemli olaya Hicret denir.