Hased Çekememezlik : Münâzaranın doğurduğu hastalıklardan birincisi hased’dir. Hased hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Ateş odun’u yaktığı gibi, hased de sevâpları mahveder.

 Ebù Dâvůd, Ebû Hureyre’den.

Halbuki münâzara eden kendisini hased’den aslâ kurtaramaz. Çünkü bu adam bâzan gâlib ve bâzan da mağlûb olur. Bâzan kendi sözü ve bâzan da hasmının sözü öğülür. Dünyâ’da bulunduğu müddetçe ya kendisi kuvvetli bilgi ve anlayışla öğülür, veyâ başkası daha iyi anlıyor ve daha güzel ifâde ediyor diye öğülür. Mutlaka bu nimetin başkasında kaybolmasını ve bütün insânların kendisine yönelmesini ister ve böylece kendisinden üstün olana hased eder.

Halbuki hased, yakıcı bir ateştir. (Ateş, yakacak bir şey bulamazsa kendisini yakar tüketir). Hased hastalığına mübtelâ olan, dünyâ’da da azâbdadır. Ahiret azâbı ise daha büyük ve şiddetlidir. Bu sebebden İbn Abbas (R.A.) :

İlmi, bulduğunuz yerde alın, fakat fakihlerin birbiri hakkındaki sözlerini kabûl etmeyin; çünkü onlar, ağılda birbiriyle oynayantekeler gibidir.

buyurmuştur.

Şifa Ayetleri Oku

Benzer İçerikler Google Reklamları Aşağıda