Namaz surelerinin sırası — Bu Yazıda “İsmail YAŞAR” Hocamız’dan Namazda okunan sürelerin sıraları, Namaz surelerinin sırası nasıldır, namazda okunan sureler, zammı surelerin sırası, zammı sürelerin sırası, zammı sureler hangileridir, Namaz Surelerinin sıralaması nasıl olmalıdır? işte detaylar.

Namazda okunan zammi surelerin sirasi var midir?

Bu nedenle zammı surelere dahil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir. Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namaz Sûrelerinin Sıralaması Nasıl Olmalıdır?Namaz Sûrelerinin Sıralaması Nasıl Olmalıdır?

Namazda Fatiha’dan sonra okunacak surelerin sıralamaları nasıl olmalıdır aynı sureyi iki rekatta da okumak caiz midir. veya bir süreyi bir rekatta birkaç defa okumak caiz midir namazda okunan

surelerin ve ayetlerin uzunluk ölçüleri nasıl olmalıdır.

Namaz Sureleri Ve Sırası

Namaz sureleri sırasına dikkat ederek farz oaln namazlarınızı yerine getirebilmeniz için sırasıyla okunması gereken zammı sure isimlerini aşağıda derledik.

Namaz sureleri sırası şöyle;

1-Fil Suresi

2-Kureyş Suresi

3-Maun Suresi

4-Kevser Suresi

5-Kafirun Suresi

6-Nasr Suresi

7-Tebbet Suresi

8-İhlas Suresi

9-Felak Suresi

10-Nas Suresi

çok değerli kardeşlerim namazda kıraat

yapmak yani Kur’an okumak farzdır fatiha

okumak Hanefi mezhebinde vacip Şafii

mezhebinde farzdır Hanefi mezhebinde

Fatiha’dan sonra bir süre daha okumakta

vaciptir bu sureler İlla kısa surelerden

olmak zorunda değildir kısa surelerden

olduğu gibi Kuran’ı Kerim’in her hangi

bir yerinde bulunan ayetleri okumakta

caizdir buradaki ölçü kısa üç ayet

miktarı olmasıdır mesela Kuranı Kerim’in

en kısa suresi Kevser suresidir Kevser

suresinde bir satır gibidir yani

kur’an-ı Kerim’in herhangi bir yerinden

bir sıralık ayet okur sakta bu zammı

sure dediğimiz bu görevi bu vacibi

yerine getirmiş olabiliriz Mesela Yasin

i Şerif’in Baş tarafını Bilen

kardeşlerimiz Yasin vel kuranil

de iyiyim inneke leminel mürselin

dedikleri takdirde üç ayet okumuşlardır

ve bunlarda Zammı sure yerine getirmiş

olurlar bazı kardeşlerimiz Ayetel Kürsi

okumak caiz midir gibi soruyorlar

elcevap caizdir Peki bunların

uzunlukları nasıl olmalıdır sabah

namazında birinci rekatının ikinci

rekâttan daha uzun olması gerekir Bu

sünnettir gerekir derken farz değildir

sünnettir diğer namazlarda kıraatlerin

ölçülerinin aynı olması güzeldir Yani

birinci rekatta bir süre okuduysanız

ikinci rekatta da kısa bir sürü

okursunuz birinci rekatta beş satır

okuduysanız ikinci rekatta da beş satın

okumak güzeldir Ancak bütün namazlarda

ikinci rekatı üç ayet miktarı fazla

okumak mekruhtur Yani birinci rekatta 3

satırlık bir yer Okuduğunuz ikinci

rekatta 4 satırlık ve

bir satırlık bir yer okumak ve kültür

Bunu âlimlerimiz ifade etmişlerdir

gelelim sıralama meselesine değerli

kardeşlerim namaz kılarken buz Amme

sureleri okurken sıralamanın kur’an-ı

kerimdeki sıraya göre olması önemlidir

mesela kısa sureleri ele alacak olursak

birinci sırada Elem Tera keyfe feale

rabbüke bi ashabil fiil ikinci Ne ilafi

kolay iş üçüncü ara Ey telleri yukezzibu

biddin dördüncü İnna al payına kelkevser

al V Fulya eyyühel Kafirun altı iza cae

nasrullahi velfeth 7. Tebbet yeda de

eviyle happyvet ep8 İhlas Suresi yani

Kul Huwallahu Ahad dokuzuncu Felak

Suresi Yani kul euzu birabbil felak 10.

bul Euzu birabbin Nas yani Nas suresidir

Bu sıralamaya dikkat etmek

Evet şimdi namazda okuyacağımız

surelerde geriye doğru gitmeyeceğiz bu

mekruhtur Yani birinci rekatta bul Evde

bira Binnaz ikinci rekatta bu ne oldu

birabbil felak okuyacağız nasıl önce

Felak sonra Nas sureleri okuyacağız bu

mesele Anlaşıldı geriye doğru gitmiyoruz

ikinci bir mesele okurken bir süre

atlamıyor Uz Yani bunu vallahi hadi

okuduk arada kulağımızı birabbil felak

ki terk edip sonraki rekatta bul Euzu

birabbin Nas ı okuduk bu mekruhtur yani

Arada bir süre atmıyoruz iki veya daha

fazla atlayabilir iz misal birinci

rekatta Elem Tera keyfe feale rabbüke bi

ashabil Fil Suresi Okuduk sonra gelen

Kureyş Suresi var daha sonra neon suresi

var arayı telleri var Sonra İnna

aldığına var birinci rekatta

bu Elem Tera keyfe okudum ikinci rekatta

İnna Alayına veyahut vallahi hadi okudum

bunda herhangi bir problem yok Önemli

olan bir sure atlamamak tır başka bir

mesele bir süreyi iki rekatta da

okuyabilir miyiz mesela İhlas Suresi’ni

hem birinci rekatta hem de ikinci

rekatta okuyabilirmiyiz değerli

kardeşlerim Nafile namazlarda sünnet

namazlarda bu caizdir ancak farz

namazlarda bir sureyi iki rekatta da

okumak mekruhtur Yani birinci rekatta

İhlas ikinci rekatta tekrar İhlas bu

mekruhtur yine bir süreyi tekrar etmek

mesela İhlas Suresi’ni üç defa okumak

Nafile namazlarda caizdir ama fazla

namazlarda bir süreyi birden fazla

okumakta yine mekruhtur özetleyelim

ikinci rekatı birinci rekâttan uzun

yapmaya gayret ediyoruz eşit okumaya

gayret ediyoruz sıralamayı kur

Bu sıralamaya göre yapıyoruz bir süre

atmıyoruz iki veya daha fazla

atlayabilir iz geri doğru okumuyoruz

farzlarda bir rekatta sure tekrarı

yapmıyoruz iki rekatta da aynı soruyu

okumuyoruz ama nafileler de sure tekrarı

yapabiliriz aynı sureyi hem bilinci Hem

İkinci hem 3. hem dördüncü rekatta da

okuyabiliriz bunda herhangi bir problem

yoktur Tabii şunu da ifade edeyim ki

bunları yapmak sünnettir yapmak

mekruhtur yapmadığını zaman namazımız

olmadı mı diye soru sormayın namazınız

olmuştur Ama bundan sonra biraz daha

dikkat edin Eğer kardeşlerimiz çok

karıştırıyorlar sa en iyi bildiği yerler

okumaları daha güzeldir o