Nur Yüzlü, cevher gibi parlayan güzellik duası olarak’ta kullanılan kuran’ı kerim de bulunan mucizevi dua…

NUR YÜZLÜ OLMAK İÇİN DUA’yı oku

C%25C3%25BCbbeli%2BAhmet%2BHoca%2527dan%2BNUR%2BY%25C3%259CZL%25C3%259C%2BOLMAK%2B%25C4%25B0%25C3%2587%25C4%25B0N%2BDUAs
Türkçe Okunuşu : 

“Rabbena Etmim lena nurena vağfir lena, inneke ‘ala kulli şeyin kadir.”

Türkçe Meal, :

Ey Rabbimiz! “Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.”

Dua Perşembe’yi cumayan bağlayan gece okunur.  100 defa tekrar edilir. Tesiri görülür.