Nur Yüzlü, cevher gibi parlayan güzellik duası olarak’ta kullanılan kuran’ı kerim de bulunan mucizevi dua…
Türkçe Okunuşu : 

“Rabbena Etmim lena nurena vağfir lena, inneke ‘ala kulli şeyin kadir.”

Türkçe Meal, :

Ey Rabbimiz! “Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.”

Dua Perşembe’yi cumayan bağlayan gece okunur.  100 defa tekrar edilir. Tesiri görülür.