Sorularla İslam,
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi YILDIRIM
islam ve ihsan: http://www.islamveihsan.com
ErkamTv: https://youtube.com/erkamtv