Kunut duası yerine ayetel kürsi okunmasında bir sakınca yoktur. Biri dua biri ayettir. Eğer okunacaksa cevaben:  Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa “Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe’n-nâr” (Bakara suresi 201.) ayetin de geçen duayı okuyabilirler.

Rabbenâ Duaları

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.

“Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbena’ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.

Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.”