Vitir Namazının Son Rekatında Rukudan Önce Okunan Dua Nedir? Kunut duaları vitir namazının son rekatına başladıktan sonra Fatiha ve namaz suresi okunmasının ardından tekbir getirilerek 1 yada 2. kunut duası okunmaktadır. Kunut duaları, herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a dua etmek ve sığınmak anlamında okunması tavsiye edilen bir duadır.

KUNUT DUALARI OKUNUŞU

Allâhumme innâ nesteînuke:

“Allâhümme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra küllehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.”

Allâhumme innâ nesteînuke duası anlamı:

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

kunut duasi 1

Allâhumme iyyâke na’budu:

“Allâhümme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nehşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhik.”

Allâhumme iyyâke na’budu anlamı

“Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.”

kunut duasi 2

İlgili içerik: Vitir Namazında Kunut Duası yerine Ayetel Kürsi okunur mu?

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir namazı 3 rekatta hangi dua okunur?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me’âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442).

Vitir namazında Kunut dualarının hangisi önce okunur?

Vitir namazında diğer namazlardan farklı olarak üçüncü rekatta Fatiha’nın ardından okunan zammı sureden sonra tekbir getirilir. Tekbirden sonra Kunut duaları okunur.