CENNET HALKI

Şüphesiz ki cennet halkı, o gün sevinçli bir şekilde (cennet nimetleriyle) meşguldürler.  Yâsîn, 55

“Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!”

Hz.Muhammed s.a.v

Tirmizî, Birr, 55

Cennet Halkı ile ilgili bazı ayetler

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yaparak Rablerine içten bir bağlılıkla boyun eğenlere gelince, onlar Cennet Halkı’dırlar. Hud 23

ARAF SURESİ 42. AYET

İman edip salih amel işleyenlere gelince, biz, hiçbir nefse gücünden fazlasını yüklemeyiz. Onlar, Cennet Halkı’dır ve orada ebedî kalacaklardır.

AHKAF SURESİ 13. AYET

Şüphesiz ki: “Rabbimiz Allah’tır.” dedikten sonra istikamet üzere olanlar, onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.

YUNUS SURESİ 26.AYET

Kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanlara El-Husna (cennet) ve fazlası (Allah’ı görme) vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı ne de zillet bürür. (Yüzleri apaydınlıktır.) Bunlar cennet halkı’dır ve orada ebedî kalacaklardır.

ARAF SURESİ 43. AYET

Biz, onların göğüslerinde kine/hınca/öfkeye dair ne varsa hepsini çekip almışızdır. Onların altlarından ırmaklar akar. “Bizi buna ulaştıran Allah’a hamd olsun. Eğer Allah, bizi bu (nimetlere) eriştirmeseydi kendiliğimizden bunlara erişmemiz mümkün olmazdı. Andolsun ki, Rabbimizin resûlleri bize hakla geldiler.” Onlara: “İşte bu, yaptığınız (salih) amellere karşılık mirasçısı kılındığınız cennettir.” diye seslenilir.

ARAF SURESİ 44. AYET

Cennet halkı, cehennemliklere seslenir: “Rabbimizin bize vadettiğinin hak olduğunu bulduk. Siz de Rabbinizin (size olan azap) vaadinin hak olduğunu buldunuz mu?” (Onlar:) “Evet.” der. (Bunun üzerine) aralarından bir münadi: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.” diye seslenir.

ARAF SURESİ 46. AYET

Onların arasında bir perde vardır. A’raf’ta bekleyen adamlar vardır. Onlar herkesi yüzünden tanırlar. Cennet halkına: “Selam size olsun!” diye seslenirler. Ki bunlar, şiddetle arzulamakla birlikte henüz (cennete) girmemişlerdir.

Bir dizi kaynak

Kapsamlı profesyonel hizmet yelpazemiz, ev sahiplerinden ticari geliştiricilere kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

Études mimar uygulaması

  • Diğer mimarlarla işbirliği yapın.
  • Projelerinizi tanıtın.
  • Mimarlık dünyasını deneyimleyin.
Bir binanın fotoğrafını çeken turist
Nürnberg, Almanya'daki bir binanın pencereleri

Études Bülteni

  • Düşünce provokasyonu yaratan makaleler dünyası.
  • Mimarlığı göklere çıkaran vaka çalışmaları.
  • Tasarım iç görülerine özel erişim.

İzle, oku, dinle