Dua, ibadetin özüdür. İnsanın, bedenen yeme ve içmeye muhtaç olduğu gibi ruhen de dua etmeye, yalvarıp yakarmaya ihtiyacı vardır. İnsan aciz bir varlıktır. İstediği her şeyi elde edemez; her ihtiyacını kendisi karşılayamaz; başına gelecek her bela ve musibete de karşı koyamaz. Kendi durumunu düşünen her insan Yüce Yaratana mutlaka ihtiyaç duyar, O’na dua ve niyazda bulunur. Bu ihtiyaç insanda fıtrîdir. Bu ihtiyaç, her vesile ile değişik şekillerde kendini gösterir…

Diğer Güzellik Duamız: Güzellik Duası! 3 Günde Tesirli Yüz güzelliği için En Etkili dua

Güzellik duası!
“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ya Muktedir Ya Kuddüs Ya Vedud Ya Latif Ya Mucib Ya Nur Ya Musavvir” “Allahümmec alni ve nuru Yusuf’a ala veçhi femen reani yuhibbuni mehabbeten” “Kul eûzu bi rabbin nâs Melikin nâs İlâhin nâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs Minel cinneti ven nâs” “E lem neşrah leke sadrake. Ve vedagnâ anke vizrake Ellezî enkada zahrake. Ve rafe’nâ leke zikrake. Fe inne meal usri yusrâ İnne meal usri yusrâ Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.”(Amin)

Güzellik duası! Ay gibi güzel görünmek için en etkili dua

Yüz güzelliği için duanın sözleri

Yüz güzelliği için dua üç bölümden oluşur:

  • Esmaül hüsnadan 7 esma-ı şerif
  • Hazreti Yusuf’un güzellik duası
  • Nas suresi ile İnşirah suresi

Bu ” Güzellik Duası ” , 2 Günde Etki Ediyor!

Önemli Not: Birazdan, en etkili ve en makbul güzellik duasını öğreneceksiniz, size tavsiyemiz bu duanın hiçbir adımını atlamamaya çalışın ve duayı uygularken yanlış yapmamak adına mutlaka not alın.

Sevgili okurlar, güzellik duası arayışı ile bu yazıya geldiğiniz için kendinizi şanslı hissedecek, bu yazıyı okuduğunuz için şükredeceksiniz. Çünkü bu dua sayesinde hem aynaya baktığınızda kendinizi daha güzel görecek hem de dışarıdaki insanların gözüne daha alımlı ve şirin görüneceksiniz.

Güzelleşmek için hangi dua okunur?

İlk aşama ise şöyle; 3 kere besmele çekilir, daha sonra 7 kez ya Musavvir zikri çekilir ve 1 kez dua okunur. İkinci aşamada 3 kere besmele çekilir, daha sonra 14 kez ya Şafi zikri çekilir ve 1 kez dua okunur. Son aşamada ise 3 kere besmele çekilir, daha sonra 21 kez ya Cemil zikri çekilir ve son bir kez dua okunur.

Güzellik Duası Ne İçin Yapılır?

Ay Gibi Güzel Görünmek İçin

Ay Gibi Güzel Görünmek İçin

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu dua, hem kendinizi daha çekici ve güzel bulmanızı sağlayacak hem de kadın-erkek diğer bütün insanlara daha güzel görünmenize vesile olacak. Öyle ki bazı arkadaşlarınız size ne kadar güzelleştiğinizi ve çok değiştiğinizi söylemeye başlayacaklar.
Dolayısıyla bu dua, kişinin diğer insanlar nezdindeki itibarını ve değerini de arttıran şirinlik duası özelliğine de sahiptir. Tabi siz asıl değişimi aynaya bakınca göreceksiniz, çünkü kendinizi daha çok sevmeye başlayacaksınız.

Öyleyse güzellik duasının yapılış şekline ve özelliklerine geçelim. Tabi öncesinde 5 önemli noktayı dile getirmemiz gerekiyor, çünkü bu 5 noktayı bilmeden duaya başlamanız sakıncalı olur.

Güzellik Duası Hakkında 5 Önemli Bilgi

Duayı uygularken mutlaka sessiz bir ortama geçmelisiniz, ufacık bir gürültü bile dikkatinizi dağıtıp duanın gücünü düşürebilir.

Mümkünse sabahın erken saatlerini veya gecenin geç saatlerini tercih etmelisiniz. Çünkü bu vakitler, duaların kabul olduğu vakitlerin başında gelir.

Güzellik duası, başkasının yerine vekaleten de yapılabilir. Yani çevrenizde yeterince güzel olmadığını düşünüp aşağılık psikozuna giren arkadaşlarınıza veya aile bireylerinize de bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Duayı, onlar adına da yapabilirsiniz.

Duamızın en mühim noktalarından biri de niyet bölümüdür, bu yüzden niyet bölümüne son derece dikkat etmeliyiz.

Alimler, güzellik duası adı altında uzun veya kısa birçok dua aktarmışlardır, fakat bu yazıda okuyacağınız güzellik duası, gelmiş geçmiş en etkili dualardan biri olarak biliniyor. Çünkü bu dua, Allah’ın esmasını (Ya Musavvir, Ya Cemîl, Ya Şâfi) ve Kur’an-ı Azimüşşan’ın surelerini (Fatiha ve İhlas) barındırıyor.

Güzellik Duası Nasıl Yapılır?

Güzellik sırları

Güzellik sırları

Evvela, mümkünse bir güzel abdest almalı (abdest zorunlu değil ama alınması daha iyi olur) ve abdestin ardından sessiz bir yere geçerek kıbleye dönmelisiniz.

Kıbleye döndükten sonra, diz üstü çöküp ellerinizi semaya açarak 7 adet besmele çekmelisiniz. 7 adet besmelenin ardından şu niyet cümlelerini söylemelisiniz:

“Allah’ım, mukaddes esmaların olan Ya Musavvir, Ya Şâfi ve Ya Cemîl’e dayanarak senden güzellik ve şirinlik diliyorum. Allah’ım, senin mukaddes surelerin olan Fatiha ve İhlas Sureleri hatırına senden yüz güzelliği ve gönül güzelliği diliyorum. Niyetimin içtenliği ve arzumun masumiyeti hatırına duama cevap ver. Âmin.”

Bu niyet cümlesi bittikten sonra yine 7 kez besmele çekmelisiniz. Ardından da güzellik duasının sureler bölümüne geçiyoruz.

Güzellik Duasının Sureler Boyutu

Bu aşamada duamızın sureler boyutuna geçip gözlerimizi kapatarak 7 defa Fatiha Suresi’ni (elham) ve 7 defa da İhlas Suresi’ni (kulhuvallah) okuyacağız. Fatiha ve İhlas bitince de gözlerimizi tekrar açarak şu özel duayı 1 defa okumaya başlıyoruz:

“Allah’ım, her kuluna ve içtenlikle yapılan her duaya cevap veren zatının sonsuz azametine sığınarak Fatiha ve İhlas Surelerinin hatırına sana ellerimi açtım. Yüreğim, masum bir talebin aşkıyla yanıp tutuşur. Sen, kulunun duasını kabul ederek onun kalbine su serper, dileğini gerçekleştirerek onu mutlu edersin. Benim de gönlüme merhametinle nazar et. Âmin.”

Bu noktadan sonra, artık güzellik duasının son bölümü olan Esmaül Hüsna Boyutuna geçip duamıza son vereceğiz.

Bu kısımda ise, 3 esmayı değişik sayılarda okuyup her okumanın ardından da özel bir dua yapacağız. Şöyle olacak:

3 kez besmele + 7 kez Ya Musavvir + 1 kez Özel Türkçe Dua
3 kez besmele + 14 kez Ya Şâfi + 1 kez Özel Türkçe Dua
3 kez besmele + 21 kez Ya Cemîl + 1 kez Özel Türkçe Dua

Evet, yukarıdaki sıralamayı atlamadan olduğu gibi yapmalıyız. Bu noktada özellikle “Özel Türkçe Dualar”a son derece dikkat etmeliyiz. Ayrıca, besmele ve esma okurken gözlerimizi kapatmalı, Özel Türkçe Dualarda ise gözlerimizi açmalıyız. Başlıyoruz:

Ya Musavvir ve Güzellik Duası

Güzellik duası

Güzel Görünmek İçin En Etkili Dualar

Burada ilk olarak 3 besmeleyi ve 7 Ya Musavvir esmasını gözlerimizi kapatarak okuyacak, sonra da şu özel duayı 1 defa okuyacağız:

“Allah’ım, sen tasvir edenlerin en güzeli ve suret çizenlerin en iyisisin. Senin kâinata renk veren ve evreni süsleyen Musavvir esmana sığınarak kendime de güzellik ve tatlılık talep ediyorum. Biliyorum ki sen, Kur’an-ı Kerim’inde “Allah’ın güzel boyası” dersin. Ben de bu boyanın en tatlısını istiyorum. Âmin.”

Ya Şâfi ve Güzellik Duası

Yukarıdaki özel duanın ardından, yine gözlerimiz kapalı olarak 3 besmele 14 de Ya Şâfi okuyacağız. 14 kez Ya Şâfi bitince de gözlerimizi açıp şu duayı 1 kere okuyacağız:

“Sonsuz şifa kaynağını biz kullarının üzerine yağdıran hikmetine, bütün güzelliklerle bizi mest eden şefkatine, her varlığın ihtiyacına en güzel şekilde cevap veren merhametine ve akılları hayretler içinde bırakan azametine sığınarak ellerimi yüce dergahına açtım Ya Şâfi. Benim duamı da Şâfi esma-yı hüsnanın hatırı için kabul et. Âmin.”

Ya Cemîl ve Güzellik Duası

Şimdi de yine gözlerimizi açarak 3 besmele, 21 de Ya Cemîl okuyacağız. Bütün içtenliğimizle okuyacağımız besmele ve Cemîl esmasını takiben de 1 kez şu Özel Türkçe Duayı okuyacağız:

“Gökyüzünü yıldızlarla yaldızlayan, yeryüzüne tatlı çiçeklerin mütebessim çehreleri ile güzellik katan, varlığının muhteşem saltanatı ile gönüllerimize sürur, gözlerimize nur bahşeden ve evrenin her noktasına güzellik mührünü basan Cemîl esmana iltica ediyorum. Ve Cemîl esmanın bütün manaları ile senden duamın kabulünü niyaz ediyorum. Âmin.” Allah Dualarınızı Kabul etsin Kardeşlerim.
Güzellik Duası Pin Bunuda Okuyun : Diğer Güzellik Duamız: Güzellik Duası! 3 Günde Tesirli Yüz güzelliği için En Etkili dua

Okunması Gereken benzer Sureler: 
Benzer İçerikler Google Reklamları Aşağıda